sv ES EN DE

LOG IN:

Namn: E-mail:
hola

Värderingar

Värderingar

    Målsättning
  • Hábitat Balear ämnar möta marknadens behov, uppnå kundtillfredsställelse och erbjuda maximala garantier till våra kunder genom att erbjuda integrerade tjänster inom bygg, renovering och fastighetstjänster, både i den privata och offentliga sektorn. Vi ämnar agera med respekt för miljön och ta ansvar i sociala frågor.
    Värderingar Hábitat Balear visar med sin bakgrund, sin stadiga tillväxt och sina kunders förtroende på soliditet För att kunna erbjuda kompletta lösningar till sina kunder utformades  "Nyckelfärdiga Projekt". Kundtillfredställelsen kanaliseras genom detaljerade och fasta budgetar, personliga detaljer och lojalitetsprogram. Allt detta med ett engagemang för miljlön, ett samarbete inom sociala ändamål samtidigt som Hábitat Balear arbetar för en hållbar tillväxt och i enlighet med en CSR
  • policy.