sv ES EN DE

LOG IN:

Namn: E-mail:
hola

ITE

Teknisk kontroll

    Habitat Balear hjälper fastighetsägare att uppfylla sina juridiska skyldigheter för underhåll av byggnader. Vi utför obligatoriska regelbundna besiktningar och vi erbjuder även en mängd olika kontroller såsom:  Förbesiktning, anpassade kontroller Slutbesiktning efter avslutat byggarbete (Certifikat) Förebyggande kontrollerHabitat Balear hjälper fastighetsägare att uppfylla sina juridiska skyldigheter för underhåll av byggnader.