sv ES EN DE

LOG IN:

Namn: E-mail:
hola

Garanti

Kvalitet, arbetsmiljö och miljö

På Hábitat Balear är vi medvetna om att de grundläggande principerna för vår
förvaltning är kvalitet, respekt för miljön såväl som skadeförebyggande och
hälsofrämjande åtgärder för våra medarbetare. Detta för att få resultat i enlighet med kundens eller lagligt etablerade krav. Av den anledningen implementerar vi
följande system, certifierade av SGS och ackrediterad av ENAC:

  • ISO 9001: Kvalitetsledningssystem
  • ISO 14001: Miljöledningssystem
  • OHSAS 18001: Ledningssystem för arbetsmiljö
	Sellos de calidad
Política integrada