sv ES EN DE

LOG IN:

Namn: E-mail:
hola

Team

Team

Hábitat Balear har ett stort, professionellt team som utgör företagets viktigaste tillgång. Vi har erfarna medarbetare som utför sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och som varje år får Hábitat Balear att uppnå sina mål. Personalpolitiken som tillämpas är en förlängning av företagets värderingar, vilken bidrar till att främja en respektfull arbetsmiljö och med att förstärka de anställdas professionella utveckling. Vi tillämpar ett utvärderingssystem per avdelning som en strategisk indikator för tillväxt och konsolidering av företaget.