sv ES EN DE

LOG IN:

Namn: E-mail:
hola

Historia

Habitat Balear är ett bygg- och serviceföretag med 30 års erfarenhet, skapad av Don Gabriel Catala.

Historia

Vårt mål är att ge våra kunder bästa möjliga omsorg och rådgivning.
Vi kämpar för en gradvis konsolidering och expansion och för att fortsätta vara en aktör att räkna med på en konkurrentutsatt marknad. Vi har som mål att utföra arbeten av högsta kvalitét till våra kunders belåtenhet.

Hábitat Balear grundades med avsikt att erbjuda ett brett utbud av tjänster, främst nybyggnad, ROT (reparation, om- och tillbyggnad)  och kollektiva konstruktioner.

Vår affärsutveckling stöttas av investeringar i form av ekonomiskt kapital  såväl som förtroendekapital från kunder som Du.

Vår strategi fokuserar på ansvar, kvalitet och kundtillfredsställelse, vilket gett resultat under årens lopp. Vi söker nya utmaningar och strävar efter en ständig förbättring.