sv ES EN DE

LOG IN:

Namn: E-mail:
hola

Byggprojekt

Konstruktion, rehabilitering och renovering

På Hábitat Balear har vi personal som är specialiserade på nybyggnad, (ROT) reparation, om- och tillbyggnad)

  • Byggnads
  • och stadsplaneringsarbeten
  • Industri och kommersiella byggnader
  • Renovering av byggnader och bostäder
  • Omfattande eller små ombyggnader
  • Underjordiska Garage
  • Väg
  • och vattenbyggnad
 Byggprojekt  Byggprojekt