sv ES EN DE

LOG IN:

Namn: E-mail:
hola

Hotell

	Construcción hoteles mallorca baleares

Hotell

 Hotell

Vårt mål är att ge våra kunder bästa möjliga omsorg och rådgivning.
Vi kämpar för en gradvis konsolidering och expansion och för att fortsätta vara en aktör att räkna med på en konkurrentutsatt marknad. Vi har som mål att utföra arbeten av högsta kvalitét till våra kunders belåtenhet.

Hábitat Balear grundades med avsikt att erbjuda ett brett utbud av tjänster, främst nybyggnad, ROT (reparation, om- och tillbyggnad)  och kollektiva konstruktioner.

Vår affärsutveckling stöttas av investeringar i form av ekonomiskt kapital  såväl som förtroendekapital från kunder som Du.

Vår strategi fokuserar på ansvar, kvalitet och kundtillfredsställelse, vilket gett resultat under årens lopp. Vi söker nya utmaningar och strävar efter en ständig förbättring.

Vi erbjuder kvalitet, design och konkurrenskraft. Vi utvecklas ständigt inom bygg och design såväl som inom maskiner och tillbehör, för att alltid tillfredställa behoven hos kunder och marknad.

	Clientes hotels sv